ياتاقان لغزشى كف گرد محورى {جلسه بيست و نهم}

مقدمه

در اين جلسه قصد داريم در مورد ياتاقان هاى لغزشى كف گرد محورى صحبت كنيم. لازم به ذكر است كه ياتاقان هاى غلتشى كف گرد محورى متفاوت با نوع لغزشى مى باشند و در اين جلسه هرجا ما از لغت ياتاقان كف گرد محورى استفاده مى كنيم منظورمان همان ياتاقان لعزشى كف گرد محورى مى باشد. قبل از اينكه به سراغ بحث اصلى برويم لازم است كه با انواع بارهايى كه توسط ياتاقان ها تحمل مى شود آشنا شويم.

انواع بارهاى وارده به ياتاقان ها

به طور كلى ياتاقان ها سه نوع بار را تحمل مى كنند:

 1. بارهاى شعاعى
 2. بارهاى محورى
 3. بارهاى تركيبى

انواع بارهاى ياتاقان

همانطور كه در شكل بالا مشاهده مى كنيد بار محورى بارى است كه در راستاى شافت وارد مى شود ولى بار شعاعى بارى است كه عمود بر شافت وارد مى شود. بار تركيبى نيز حالتى است كه بار محورى و شعاعى به صورت همزمان وارد مى شوند و مى بايست ياتاقان هاى مورد نظر تمام بارها را تحمل كنند.

ياتاقان كف گرد محورى فقط بار محورى را تحمل مى كند.

به طور كلى ياتاقان هاى كف گرد محورى را به دو دسته تقسيم مى كنند:

 1. Flat land Bearing
 2. Tilting Pads Bearing

در نوع اول صفحات يا پدها ثابت هستند و حركتى ندارند. در بين صفحات هم شيارهايى وجود دارد كه روغن درون آنها جريان دارد و به صفحات مى رساند.

كفشك ياتاقان

البته اين صفحات انواع مختلفى دارند كه با اشكال و زواياى متفاوتى بر روى يك سطح دايره اى شكل قرار مى گيرند. در شكل زير انواع متفاوتى از آن را مشاهده مي كنيد:

انواع كفشك ياتاقان

نوع دوم ياتاقان كف گرد محورى با نام Tilting Pad Bearing يا Kingsbury Bearing  شناخته مى شود. در اين نوع از پدهاى هاى متحرك استفاده مى شود.

ياتاقان كف گرد محورى

قطعه سياه رنگى كه در شكل بالا بر روى Base Ring قرار گرفته است Leveling Plate نام دارد.

به طور كلى يك ياتاقان كف محورى از نوع Tilting Pad داراى چهار بخش زير مى باشد: 

 1. Thrust collar
  با قرارگيرى روى شافت يك نشيمنگاه مناسب جهت نشستن ياتاقان بر روى آن ايجاد مى كند و بارهاى محورى را به صورت مستقيم به ياتاقان منتقل مى كند.
 2. Tilting Pads يا Shoes 
  صفحاتى كه در معرض بار محورى هستند و با كمك روغن بار را دفع مى كنند.
 3. Base Ring
  يك تكيه گاه مناسب براى قرارگيرى Leveling Plates درون آن است.
 4. Leveling Plates
  كار Leveling Plates همانطور كه از نام آن پيداست هنگام اعمال بار محورى با تغيير زاويه خود باعث دمپ كردن نيرو به كمك روغن و كفشك ها مى شوند.

ياتاقان كف گرد محورى

در شكل زير نماى واضح ترى از اين عضو مهم را مشاهده مى كنيد:

ياتاقان

نكته مهم: در صورتى كه بار محورى از دو جهت بر روى يك شافت وارد مى شود مى بايست در هر دو طرف Thrust collar ياتاقان قرار دهيم.

ياتاقان دوبل
[su_box title="تمرین:" box_color="#22bd0d" title_color="#FFFFFF" radius="2"]
 1. یاتاقان كف گرد محورى چیست؟
 2. چه نوع بارهايى را مى توان بر ياتاقان كف گرد محورى وارد كرد؟
 3. انواع ياتاقان كف گرد محورى را نام ببريد؟
 4. كاربرد Leveling Plate در ياتاقان محورى چيست؟
 5. آيا از هوا مى توان به عنوان يك ماده روانساز در ياتاقان كف گرد محورى استفاده كرد؟
[/su_box]

براى اطلاع از مطالبى كه در آينده منتشر مى شوند و يا مطالبى كه صرفا در كانال منتشر مى شوند مى توانيد ما را در کانال تلگرام و یا اینستاگراممون دنبال کنید.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید