پين ها و انواع آن{جلسه سى و سوم}

مقدمه

پينها از ديگر وسايلى مى باشند كه براى اتصال موقت به كار مى روند و كاربردهايى از جمله محكم كردن، هم مركز كردن و يا قفل كردن دارند. پينها را در چهار گروه زير تقسيم بندى مى كنند:

  1. پينهاى استوانه اى
  2. پينهاى فنرى
  3. پينهاى مخروطى
  4. پينهاى شياردار

پين استوانه اى

اين پينها داراى شكل استوانه اى هستند و در سه گروه مطابق استاندارد DIN ISO 2338 طبقه بندى مى شوند:

  1. پين اتصال با انتهاى مخروطى
  2. پين انطباق با انتهاى محدب
  3. پين پرچ با انتهاى تخت

پين استوانه اى

سوراخ پينهاى استوانه اى بايد پس از مته كارى برقو زده شود و براى جا زدن آنها نيز مى بايست قسمت انتهايى پين را به لايه اى از روغن آغشته نمود و با ضربات نرم چكش آن را جا انداخت. 

نكته: براى‌ سوراخ هايى كه انتهاى آنها بسته است مى بايست هواى داخل آن را خارج كرد زيرا با وارد شدن پين به سوراخ در قسمت انتهايى سوراخ هوايى محبوس مى شود و باعث بيرون آمدن پين مى گردد. بدين منظور مى بايست بر روى سطح پينها و يا سطح قطعه شيار باريكى ايجاد كرد. از آنجايى كه شيار بر روى قطعه ممكن است باعث خرابى آن شود بهتر است اين شيار بر روى پينها ايجاد شود.

پين فنرى

پينهاى فنرى به دليل دارا بودن خاصيت فنرى باعث مى شوند كه بعد از نصب به سطح داخلى قطعه فشار وارد كنند و يك اتصال ايمن را ايجاد نمايند. اين پينها در مواردى كه با ارتعاش سروكار داريم بسيار مفيد مى باشند و در سه گروه زير موجود هستند:

  1. پين فنرى چاكدار استوانه اى
  2. پين فنرى مارپيچ استوانه اى
  3. پين فنرى موجى

پين فنرى چاكدار

در زير پين فنرى مارپيچ استوانه اى را مشاهده مى كنيد:

پين فنرى مارپيچ

شكل زير نيز متعلق به پين فنرى موجى مى باشد.

پين فنرى موجى

پين مخروطى

پينهاى مخروطى همانطور كه از نامشان پيداست به شكل مخروط هستند و اين شكل مخروطى باعث مى شود كه اتصال محكمى را ايجاد كنند و به راحتى از جاى خود در نروند. ضمن اينكه نسبت به پينهای استوانه اى راحت تر جا مي روند. سوراخ مورد استفاده براى اين نوع پينها را با استفاده از برقوى مخروطى برقوكارى مى كنند. 

پين مخروطى

در شكل زير پينهای مخروطى‌ يك سر پيچ خارجى را مشاهده مى كنيد. همانطور كه در انتهاى برخى از اين پين ها مشاهده مى كنيد علاوه بر رزوه يك سوراخ نيز قرار داده شده است كه به منظور اطمينان بيشتر با اشپيل قفل مى شود تا پيچ در لرزش ها باز نشود. اين پيچ ها را با نام پيچ مخروطى مهره دار نيز مى شناسند.

پين مخروطى مهره دارپين يك سرپيچ داخلى مخروطى در انتهاى خود داراى رزوه مى باشد. اين پينها را با نام پين مخروطى پيج دار نيز مى شناسند. در مكان هايى كه امكان نصب مهره نباشد مى توان از اين پينها استفاده كرد و با استفاده از پيچ آن را بست.

پين پيچ دار

پين هاى شياردار

پينهاى شياردار بر روى بدنه خود داراى سه شيار مى باشند و اين شيارها طورى هستند كه به سمت بيرون برامدگى دارند و در هنگام نصب پين باعث اتصال مى شوند. سوراخ مورد استفاده براى اين نوع پينها نيازى به برقوكارى ندارد.

پين شياردار

براى دسترسى به جلسه قبل مى توانيد از لينك زير استفاده كنيد:

براى اطلاع از مطالبى كه در آينده منتشر مى شوند و يا مطالبى كه صرفا در كانال منتشر مى شوند مى توانيد ما را در کانال تلگرام و یا اینستاگراممون دنبال کنید.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید