آموزش كار با ميكرومتر {جلسه چهارم}

مقدمه

ميكرومتر يك وسيله اندازه گيري بسياردقيق است. نام ديگر آن ريزسنج است. شكل زير يك micrometer را نشان مي دهد.

micrometer-tool

قطعات تشكيل دهنده ميكرومتر

در شكل زير اجزاي تشكيل دهنده micrometer را مشاهده مي كنيد.

micrometer-_parts

در شكل بالا پوسته مدرج يا ورنيه را پوسته متحرك نيز مي نامند و استوانه مدرج يا خط كش را پوسته ثابت نيز مي نامند.

انواع ميكرومتر

ميكرومترها به انواع مختلفي تقسيم بندي مي شوند. اگر ميكرومتري قطر خارجي را اندازه گيري كند به آن ميكرومتر خارجي مي گويند و اگر قطر داخلي را اندازه گيري كند به آن ميكرومتر داخلي مي گويند.

ميكرومتر خارجي ورنيه اى

outside-micrometer

ميكرومتر خارجى عقربه اى و ورنيه اى(دوكاره)

micrometer-vernieh-poniter

ميكرومتر خارجي ديجيتالى و ورنيه اى(دو كاره)

digital-micrometer-vernie

ميكرومتر داخلى ورنيه اى

inside-micrometer

ميكرومتر داخلى ديجيتال

inside-digital-micrometer

نحوه كار با ميكرومتر

ابتدا اينكه micrometerها بر حسب دو واحد ميلي متر و اينچ ساخته مي شوند. براي كار با micrometer خارجي ابتدا مطابق شكل زير يك جسم را بين دو فك متحرك و ثابت قرار مي دهيم و انتهاي آن را آنقدر ميچرخانيم تا به نزديكي جسم برسد سپس براي جلوگيري از فشار بيش از حد به آن چرخش را با جغجغه انتهاي آن ادامه مي دهيم و اين جغجغه را تا جايي مي چرخانيم كه ديگر هرز بچرخد. هرز چرخيدن جغجغه نشانه فشار مطلوب به جسم است و وقت خواندن مقدار اندازه گيري شده است. بر روي بدنه micrometer پايين عدد 25-0 حك شده است كه نشان دهنده اين است كه محدوده اندازه گيري آن از 0 تا 25 ميلي متر است. يعني اينكه شما بايد آن را متناسب با كار خودتان بخريد. اين ابعاد به صورت 25-0 يا 50-25 يا 75-50 و به همين ترتيب با تقسيم بندي هاي 25 تايي سروكار داريم.

micrometers

حال بعد از قرارگرفتن كامل جسم بين دو فك ابتدا عدد اصلي زير ورنيه را مي خوانيم دقت كنيد كه قسمت بالايي داراي دقت 1 ميليمتر است و قسمت پاييني مربوط به نيم ميليمتر است و سپس براي اضافه نمودن خرده آن به ورنيه متحرك روي خط كش نگاه مي كنيم و عدد مربوط به خطي كه همراستا با خط كش است را مي خوانيم و با عدد اصلي جمع مي كنيم.  عدد آخرى دقت آن را نشان مى دهد. پس در حقيقت سه عدد را باهم جمع مى كنيم.

micrometer-measurment

شكل زير سه نمونه اندازه گيري را نشان مي دهد.

micrometer-measure

دقت ميكرومتر

دقت micrometer به تقسيم بندي انتهايي كه روي ورنيه وجود دارد بستگي دارد. مثلا اگر به 100 قسمت تقسيم شده بود داراي دقت 0.01 است و اگر به 1000قسمت تقسيم شده بود داراي دقت 0.001 است. به همين ترتيب براي بدست آوردن دقت هر ميكرومتر ابتدا تعداد تقسيم بندي ها را مي شماريم و سپس عدد 1 را بر آن تقسيم مي كنيم. مثلا اگر داراي 100 تقسيم بندي در قسمت انتهايي خود بود عدد 1/100 كه معادل 0.01 است دقت ميكرومتر ما را مشخص مي كند. اين شيوه محاسبه براي ميكرومترهايي بود كه با يك دور چرخش ورنيه 1mm پيشروي دارد. براي پيشروي هاي ديگر به نكته زير دقت كنيد.

نكته مهم: ابتدا اينكه هميشه دقت را بر روي آن درج مي كنند ولي براي بدست آوردن دقت حتما ابتدا چك كنيد ببينيد با يك دور چرخش ورنيه چه مقداري ظاهر مي شود. معمولا اگر يك دور آن را بچرخانيم، 1mm يا 0.5mm را نشان مي دهد. بنابراين هنگامي كه تقسيم مي كنيم در صورتي كه يك دور چرخش 0.5mm بود و تعداد تقسيم بندي نيز 50 قسمت بود دقت آن 0.5/50 مي شود كه معادل 0.01 است.

برای دریافت آخرین مطالب سایت  و همچنین مطالب منحصر به فرد دیگر که در سایت منتشر نمی شوند میتوانید در کانال تلگرام ما عضو شوید و یا در اینستاگرام ما را فالوو کنید:

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید