بال بيرينگ {جلسه سى ام}

مقدمه

ياتاقان هاى غلتشى به دو دسته تقسيم مى شوند:

 1. بال بيرينگ(Ball Bearing)
 2. رولر بيرينگ(Roller Bearing)

در اين جلسه با بال بيرينگ كه عمدتا با نام بلبرينگ نيز شناخته مى شود آشنا مى شويم. ضمن اينكه در ايران عمدتا از نام بلبرينگ به جاى ياتاقان استفاده مى شود. بال به معناى توپ مى باشد و Bearing نيز به معناى تحمل كردن مى باشد. ياتاقان توپى معادل فارسى آن است.

بال بيرينگ

قطعات تشكيل دهنده بال بيرينگ

به طور خلاصه بال بيرينگ از اجزاى زير تشكيل مى شود:

اجزاى بال بيرينگ

بعضا Separator را با نام Cage نيز مى شناسند. در بعضى موارد بيرينگ داراى يك روكش خارجى بر روى ساچمه ها است كه باعث مى شود ساچمه ها را نبينيد و با نام كاسه نمد شناخته مى شود.

بال بيرينگ عمدتا براى تحمل بارهاى شعاعى ساخته مى شود ولى مى تواند تا حدودى بار محورى را نيز تحمل كند. در شكل زير اين سه نوع بار وارده بر بال بيرينگ را مشاهده مى كنيد:

بال بيرينگ

انواع بال بيرينگ

بال بيرينگ ها داراى انواع مختلفى مى باشند كه به شرح زير مى باشد:

 1. بال بيرينگ شيار عميق يا Deep Groove
  اين نوع بال بيرينگ رايج ترين بال بيرينگى است كه ساخته مى شود. قادر است بارهاى شعاعى زياد را تحمل كند و بار محورى نيز تا حدودى تحمل مى كند. براى سرعت هاى بالا نيز كاربرد دارد.
  نكته: قسمت سبز رنگ كه در شكل زير مشاهده مى كنيد باعث مى شود گردوغبار و آب و… به داخل بيرينگ وارد نشود و متقابلا گريس يا هر روانكار ديگرى درون بيرينگ باشد از آن خارج نشود و با نام كاسه نمد شناخته مى شود.
 2. بال بيرينگ خود تنظيم يا Self Aligning Ball Bearing
  اين بيرينگ با استفاده از شيار خاصى كه بر روى رينگ خارجى است قابليت اين را دارد كه كمى از لقى و ناهمراستايى محور را جبران كند.
 3. بال بيرينگ تماس زاويه اى يا  Angular Contact Ball Bearing
  اين نوع بلبرينگ براى تحمل بار محورى از يك طرف طراحى شده است و بار شعاعى نيز به خوبى مى تواند تحمل كند. در صورت كه بخواهيم بار محورى را از دو جهت تحمل كند بايد از نوع بلبرينگ تماس زاويه اى دوبل استفاده كنيم.
  بال بيرينگ تماس زاويه اى
 4. بال بيرينگ تماس زاويه اى دوبل يا   Duplex Angular Contact Ball Bearing
  بال بيرينگ داپلكسدر شكل زير انواع بلبرينگ تماس زاويه اى دوبل را مشاهده مى كنيد. در نوع FACE TO FACE و BACK TO BACK بارهاى محورى از دو طرف تحمل مى شود ولى در نوع TANDEM بار محورى فقط در يك جهت تحمل مى شود ولى مقدار زيادى را تحمل مى كند. در نوع FACE TO FACE به دليل زياد بودن فاصله مراكز بار موثر براى بارهاى خمشى نيز توصيه مى شود.
 5. بال بيرينگ چهار نقطه تماس يا Four point Contact Ball Bearing
  اگر به شكل زير دقت كنيد رينگ داخلى به دو قسمت تقسيم شده است تا با اين نوع طراحى بال بتواند در چهار نقطه با كنس ها تماس داشته باشد كه باعث مى شود بار محورى زيادى را تحمل كند.
 6. بال بيرينگ تماس زاويه اى دو رديفه يا Double Row Angular
  Contact Ball Bearing
  اين نوع همان بيرينگ تماس زاويه اى دوبل مى باشد كه از نوع پشت به پشت است ولى كنس خارجى آن به صورت يكپارچه ساخته شده است.

 

تمرین:

 1. انواع ياتاقان غلتشى را نام ببريد؟
 2. چه نوع بارهايى را مى توان بر بال بيرينگ وارد كرد؟
 3. انواع بال بيرينگ را نام ببريد؟
 4. كاربرد قفسه در بال بيرينگ چيست؟
 5. بال بيرينگ تماس زاويه اى دوبل چه كاربردى دارد؟

نكته: معروفترين سازندگان بيرينگ پنج شركت زير مى باشد:

 1. SKF
 2. FAG
 3. NSK
 4. TIMKEN
 5. KOYO

براى دسترسى به جلسه قبل مى توانيد از لينك زير استفاده كنيد:

براى اطلاع از مطالبى كه در آينده منتشر مى شوند و يا مطالبى كه صرفا در كانال منتشر مى شوند مى توانيد ما را در کانال تلگرام و یا اینستاگراممون دنبال کنید.

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید