فانتوم 4 پرو و مقايسه آن با فانتوم 4 {بخش سوم}

مقدمه

يك نسل بعد از فانتوم4 استاندارد، “فانتوم 4 پرو” مى باشد. فانتوم 4 پرو يا Phantom 4 PRO  قابليت هاى جديدى را به نسل هاى فانتوم اضافه كرد كه در ادامه شرح داده مى‌ شود.‌‌‌‌ منظور از PRO همان Professional مى باشد كه به معناى‌‌ حرفه اى است.  سعى شده است تك تك تغييرات فانتوم 4 پرو نسبت به فانتوم 4 شرح داده شود تا تمامى تغييرات كيفى  را مشاهده كنيد. براى درك بهتر اين جلسه و مقايسه هاى انجام شده ابتدا جلسه دوم را مطالعه كنيد:

بررسى كوادكوپتر فانتوم 4{بخش اول}

بررسى كوادكوپتر فانتوم 4{بخش دوم}

کاربران محترم، خواندن این جلسه بدون انجام تمرینات آن و گام به گام پیش رفتن با درس كافى نمى باشد. لطفا تمرين هاى آخر جلسه به همراه لينك هاى ارسال شده را به دقت مطالعه كنيد تا به درك كامل و عميقى از مطالبى كه در ادامه مى آيد برسيد.
[post_shop]

 

مشخصات اصلى فانتوم 4 پرو

در جدول زير 10 مشخصه اصلى فانتوم 4 پرو را مشاهده مى كنيد. همانطور كه در جدول زير مى بينيد حداكثر زمان پرواز براى فانتوم 4 پرو مقدار 30 دقيقه ذكر شده است كه 2 دقيقه نسبت به فانتوم 4 بيشتر شده است. وزن آن هم 8 گرم بيشتر از فانتوم 4 شده است ضمن اينكه حداكثر سرعت زاويه اى در مد S به 250 درجه بر ثانيه رسيده است كه 50 تا بيشتر از فانتوم 4 مى باشد

مشخصات كوادكوپتر فانتوم 4 پرو

ميزان دقت در شرايط هاور و همچنين سرعت زاويه اى و ميزان كج شدن نيز به صورت زير مى باشد. تنها تغيير جدول زير نسبت به فانتوم 4 ميزان حداكثر زاويه كج شدن در P-mode مى باشد كه 25 شده است و 10 درجه افزايش يافته است.

شرايط هاور فانتوم 4 پرو

بر روى فانتوم 4 پرو سنسورهاى ديد كوادكوپتر قرار دارد كه باعث مى شود با موانع برخورد نكند و از حوادث احتمالى پيشگيرى شود اين سنسورها را در شكل زير نشان داده ايم. اين سنسورها 5 جهت را پوشش مى دهند كه نسبت به فانتوم 4 سه جهت افزايش يافته است. فانتوم 4 فقط جلو و پايين را پوشش مى داد ولى در فانتوم 4 پرو در جهت هاى پايين، چپ، راست، جلو و عقب را تحت پوشش قرار مى دهد. در فانتوم 4 پرو از سه نوع سنسور براى جلوگيرى برخورد با موانع و فاصله ها استفاده شده است:

  1. سنسورهاى نورى
  2. سنسورهاى اينفرارد
  3. سنسور آلتراسونيك

همانطور كه مى دانيد سنسورهاى اينفرارد جديد مى باشند و بر روى فانتوم 4 نصب نشده بود. سنسورهاى نورى يا optical sensors كه در جلو و عقب و پايين پرنده نصب شده اند باعث مى شوند پرنده يك ديد كامل و جامع در اين جهات داشته باشد كه در زير اين سنسورها با نورهاى آبى رنگ قابل رويت هستند.

مشخصات فنى سنسورهاى‌ نورى‌ به صورت زير مى‌ باشد. همانطور كه در جدول مشخص شده است اين سنسورهاى نورى در سه جهت جلو، عقب و پايين نصب شده اند ولى در فانتوم 4 فقط در دو جهت جلو و پايين نصب شده بودند.

نوع دوم از سنسورهاى نصب شده بر روى فانتوم 4 پرو سنسورهاى اينفرارد مى باشد كه در سمت چپ و راست فانتوم 4 پرو نصب شده اند و باعث مى شوند به عنوان يك سيستم ديد پرنده عمل كند و از برخورد با موانع جلوگيرى شود. در زير اين سنسورها را مشاهده مى‌ كنيد. البته فقط براى يك سمت نشان داده شده است و با سمت ديگر يكسان است.

نكته: سنسورهاى اينفرارد فقط در مدهاى Tripod و Beginner فعال مى‌ شوند.

مشخصات فنى سنسورهاى اينفرارد به صورت زير مى‌ باشد:

هنگامى كه بيان مى كنيم سنسور اينفرارد نصب شده بر روى فانتوم 4 پرو داراى زاويه ديد افقى 70 درجه است به صورت زير است كه در شكل نشان داده ايم. ميدان ديد 10+ و 10- نيز در مجموع 20 درجه مى‌ شود كه در شكل نشان داده شده است.

نوع سوم سنسور نصب شده بر روى فانتوم 4 پرو همان سنسورهاى آلتراسونيك مى باشد كه بر روى فانتوم 4 نيز نصب بود و در زير مشاهده مى كنيد:

فانتوم 4 پرو

مشخصات فنى سنسور آلتراسونيك به صورت زير مى‌ باشد:

[/post_shop]

مشخصات فنى سنسورهاى آلتراسونيك فانتوم 4 پرو

تمرین:

  1. تفاوت سنسورهاى نورى و سنسورهاى اينفرارد در چيست؟
  2. مدهاى كارى P-Mode و S-Mode چه تفاوتى دارند؟
  3. تفاوت سنسورهاى GPS و GLONASS در چيست؟

این جلسه هم به پایان رسید. برای اطلاع از جلساتی که در آینده بر روی سایت قرار داده می شود و همچنین مطالبی که در کانال ما منتشر می شود می توانید ما را در محیط های مجازی دنبال کنید:

اشتراک گذاری:
مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید