رو ش های مختلف import کردن مازول ها در python

import کردن ماژول ها در پایتون و روش های آن

ادامه مطلب …

گرفتن ورودی از کاربر در پایتون

گرفتن ورودی از کاربر در پایتون و کار با توابع آماری

ادامه مطلب …

بررسی خطاهای پایتون - python errors

خطاهای پایتون – { بررسی برخی از متداول ترین خطاها در python }

ادامه مطلب …

آموزش نصب pip در ویندوز برای نصب ماژول ها در پایتون

نصب pip در ویندوز و دستورات مرتبط با آن – { جلسه سیزدهم دوره آموزشی پایتون }

ادامه مطلب …