معرفی دوره : 

این دوره ، دوره ای کاملا عملی است و مدرس این دوره شخصی است که سال ها تجربه کار کردن و کسب عناوین مختلف در مسابقات رباتیک را دارد.

مهمترین ویژگی این دوره زبان ساده آن است. علاوه مفاهیم به صورت کاملا عملی بررسی خواهند شد و تجربه های مدرس هنگام کار با ربات های مختلف نیز بخشی از محتوای این دوره را تشکیل می دهد.

این دوره را میتوان یکی از جامع ترین دوره های این سایت معرفی کرد که تاکنون 20 جلسه از مجموعه جلسات آن منتشر شده است و به مرور تکمیل تر می شود.