تراست موتور براشلس

تراست موتورهای براشلس و اندازه گيرى با ترازو

ادامه مطلب …

راه اندازي موتور براشلس سنسوردار

راه اندازی موتورهاى براشلس سنسوردار {بخش سوم}

ادامه مطلب …

كموتاسيون موتور براشلس

موتورهای براشلس و كموتاسيون آنها{بخش دوم}

ادامه مطلب …

راه اندازي سنسور هال

سنسور هال و موتورهای براشلس{بخش اول}

ادامه مطلب …

پرواز كوادكوپتر

گشتاور در سرعت و قدرت یک کوادکوپتر {بخش اول}

ادامه مطلب …