آموزش کامل کار با هویه هواگرم – بخش اول

ادامه مطلب …

آموزش مولتی متر - بخش دوم

آموزش مولتیمتر – بخش دوم { چک کردن اتصالات و نحوه تعویض فیوز }

ادامه مطلب …

کار با اسیلوسکوپ – بخش سوم { اندازه گیری سیگنال}

ادامه مطلب …