آموزش لایه های PCB به کمک نرم افزار eagle

لایه های PCB – {بررسی برخی از مهمترین لایه های مورد استفاده در یک PCB}

آموزش نرم افزار ایگل

کار با board editor در eagle – جلسه هشتم دوره طراحی PCB با eagle

ادامه مطلب …

جلسه نهم آموزش eagle

فایل gerber و تولید آن با نرم افزار eagle ‌( جلسه نهم )

ادامه مطلب …

ابزارهای کاربردی eagle – {جلسه ششم از دوره آموزشی طراحی PCB با eagle }

ادامه مطلب …