مقايسه موتورهاي سوختي و الكتريكي

مقایسه موتور الکتریکی و موتور سوختی(کدام یک را انتخاب کنیم؟){جلسه دهم}

ادامه مطلب …

تعيين مركز ثقل هواپيماي مدل

تعيين مركز ثقل با استفاده از MAC در بالانس هواپيماي مدل{جلسه نهم}

ادامه مطلب …

بالانس هواپيماي مدل

بالانس كردن هواپيماي مدل براي مبتديان(نكات كلي){جلسه هشتم}

ادامه مطلب …

شبيه ساز پرواز فونيكس

شبيه ساز پرواز راديو كنترلي و نقش مهم آن در آموزش{جلسه هفتم}

ادامه مطلب …

هواپيماي الكتريكي

راهنماي خريد هواپيماي مدل و انواع متداول آن(بخش سوم){جلسه ششم}

ادامه مطلب …