مدارهای سری و موازی به صورت عملی و آشنایی با ثابت زمانی (بخش دوم)

ما در جلسه قبل ، با مفهوم مدارهای سری و موازی آشنا شدیم و د…
2019-02-02/توسط پشتیبان فنی

موتورهای ربات {جلسه بیست و سوم}

حركت ربات هميشه بر روى سطوح صاف و هموار نيست و بسيارى از سط…
2018-12-25/توسط پشتیبان فنی

شتاب سنج چیست؟ آشنایی با شتاب سنج و نحوه عملکرد آن

در این جلسه میخوایم مفاهیم شتاب سنج روبه زبان ساده بیان ک…
2018-11-17/توسط پشتیبان فنی

آنتن FPV {جلسه هشتم}

در اين جلسه توضيحات جامعي مربوط به تصويربرداري و انتخاب آنتن ماسب براي fpv است. انتخاب يك آنتن فرستنده و گيرنده مناسب تاثير بسزايي در ارسال تصاوير fpv دارد.
2018-11-15/توسط پشتیبان فنی

انواع آنتن FPV {جلسه هفتم}

آنتن یک تجهیز ارسال و دریافت امواج است امواجی که از آنتن دستگا…
2018-11-10/توسط پشتیبان فنی

نظریه نورتون – (محاسبه مقاومت و منبع نورتون)

ما در جلسه قبل در مورد نظریه تونن و نحوه محاسبه مقاومت تونن…
2018-11-07/توسط پشتیبان فنی

محاسبات موتور ربات {جلسه بیست و دوم}

محاسبات موتور ربات و باتری مورد نیاز آن همواره یکی از بخش…
2018-10-30/توسط پشتیبان فنی

نظریه تونن به زبان ساده

در ادامه سلسله جلسات دوره تحلیل مدار مقدماتی ، این بار بح…
2018-10-26/توسط پشتیبان فنی

import کردن ماژول ها در پایتون و روش های آن

در ادامه سلسله جلسات آموزش پایتون قصد داریم این بار بحث impor…
2018-10-22/توسط پشتیبان فنی

اينسپاير1 و آشنايى با مشخصات فنى آن {بخش ششم}

در بخش پنجم از سرى محصولات شركت DJI قصد داريم در مورد "ا…
2018-10-04/توسط پشتیبان فنی

امکانات عینک FPV {بخش چهارم}

در بخش اول راهنمای خرید عینک پهپاد در مورد انواع عینک ها بحث ک…
2018-09-17/توسط پشتیبان فنی

گاگلز و راهنمای خرید عینک های FPV{بخش سوم}

در بخش اول راهنمای خرید عینک پهپاد در مورد انواع عینک ها بحث ک…
2018-09-15/توسط پشتیبان فنی
بارگذاری موارد بیشتر