آنتن FPV {جلسه هشتم}

در اين جلسه توضيحات جامعي مربوط به تصويربرداري و انتخاب آنتن ماسب براي fpv است. انتخاب يك آنتن فرستنده و گيرنده مناسب تاثير بسزايي در ارسال تصاوير fpv دارد.
2018-11-15/توسط پشتیبان فنی

انواع آنتن FPV {جلسه هفتم}

آنتن یک تجهیز ارسال و دریافت امواج است امواجی که از آنتن دستگا…
2018-11-10/توسط پشتیبان فنی

break و continue در پایتون

از سلسه جلسات دوره آموزشی پایتون ، این بار قصد داریم به معر…
2018-11-05/توسط پشتیبان فنی

import کردن ماژول ها در پایتون و روش های آن

در ادامه سلسله جلسات آموزش پایتون قصد داریم این بار بحث impor…
2018-10-22/توسط پشتیبان فنی

گرفتن ورودی از کاربر در پایتون و کار با توابع آماری

 
در ادامه مجموعه جلسات آموزشی پایتون ، این بار قصد دا…
2018-10-16/توسط پشتیبان فنی

اينسپاير1 و آشنايى با مشخصات فنى آن {بخش ششم}

در بخش پنجم از سرى محصولات شركت DJI قصد داريم در مورد "ا…
2018-10-04/توسط پشتیبان فنی

خطاهای پایتون – { بررسی برخی از متداول ترین خطاها در python }

در ادامه مجموعه جلسات آموزشی پایتون ، قصد داریم این بار به بررسی …
2018-10-03/توسط پشتیبان فنی

نصب pip در ویندوز و دستورات مرتبط با آن – { جلسه سیزدهم دوره آموزشی پایتون }

در این جلسه قصد داریم یاد بگیریم که چگونه میتوانیم ماژول ه…
2018-09-22/توسط پشتیبان فنی

امکانات عینک FPV {بخش چهارم}

در بخش اول راهنمای خرید عینک پهپاد در مورد انواع عینک ها بحث ک…
2018-09-17/توسط پشتیبان فنی

گاگلز و راهنمای خرید عینک های FPV{بخش سوم}

در بخش اول راهنمای خرید عینک پهپاد در مورد انواع عینک ها بحث ک…
2018-09-15/توسط پشتیبان فنی

دایورسیتی در گیرنده های تصویر چیست؟{جلسه ششم}

با توجه به فراگیر شدن امکانات متنوع FPV ها مفاهیم متنوعی نیز رای…
2018-09-10/توسط پشتیبان فنی

متغیرهای local و global در ptyhon – { جلسه دوازدهم دوره پایتون }

در ادامه سلسله جلسات آموزش پایتون قصد داریم این جلسه به مبحثی…
2018-09-09/توسط پشتیبان فنی
بارگذاری موارد بیشتر