نقشه راه مهندسی برق و الکترونیک

ما تاکنون دوره های مختلفی را برای مباحث مرتبط با برق و الکترونیک در سایت قرار داده ایم. دوره الکترونیک به زبان ساده ، آزمایشگاه الکترونیک ، تحلیل مدارهای الکتریکی و … نمونه ای از این دوره ها هستند.

اما تاکنون نقشه راهی برای برق ارایه نداده ایم. نگفته ایم که از کجا باید شروع کنیم و چگونه باید ادامه دهیم. در این مطلب قصد داریم این کار را انجام دهیم و راه را از ابتدا تا انتها مشخص کنیم.