سر فصل دوره کوادروتور

جلسه هشتم:

راهنمای خرید شارژ باتری لیتیم پلیمر - 1

جلسه 9- ملخ- بخش دوم

جلسه دوازدهم:

ملخ- بخش دوم

جلسه 6- موتور براشلس- بخش دوم

جلسه ششم:

موتور براشلس- بخش دوم

جلسه 22- شارژر لیتیم پلیمر

جلسه دهم:

آموزش شارژ کردن باتری لیتیم پلیمر

جلسه 12- ایرفویل و ملخ

جلسه شانزدهم:

ایرفویل و ملخ

جلسه 16- اسپیدکنترلر

جلسه بیستم:

اسپیدکنترلر

جلسه هجدهم- آنتن FPV- بخش دوم

جلسه بیست و چهارم:

آنتن FPV- بخش دوم

بالانس ملخ سه پره ای

جلسه پانزدهم:

بالانس ملخ سه پره ای

جلسه 15- فلایت کنترل

جلسه نوزدهم:

فلایت کنترل

جلسه 17- آنتن FPV

جلسه بیست و سوم:

آنتن FPV-بخش اول

جلسه 11- بالانس ملخ

جلسه چهاردهم:

بالانس ملخ دو پره ای

جلسه 14- رادیو کنترل

جلسه هجدهم:

رادیوکنترل

جلسه 20- شتاب سنج

جلسه بیست و دوم:

شتاب سنج

جلسه دهم- اتصال ملخ به موتور

جلسه سیزدهم:

اتصال ملخ به موتور

رول، پیچ، یاو و مفهوم کانال

جلسه هفدهم:

رول، پیچ، یاو و مفهوم کانال

جلسه 20- جایروسکوپ

جلسه بیست و یکم:

جایروسکوپ

جلسه سی و ششم:

راه اندازی سخت افزار Multiwii

جلسه سی و پنجم:

آشنایی با فلایت کنترل Multiwii

جلسه سی و نهم

مدهای پروازی در Multiwii

جلسه سی و چهارم:

راه اندازی فلایت کنترل Skyline32 

جلسه سی و هشتم:

آموزش کانفیگ Multwii

جلسه سی و سوم :

ماموریت در میشن پلنر - 2

جلسه سی و هفتم :

کار با سورس کد Multiwii