انواع مهره

آشنایی با انواع مهره ها و کاربرد هر کدام{جلسه هفدهم}

آشنايى با پيچ ها

آشنایی با انواع پيچ ها و كاربردهاى آنها{جلسه شانزدهم}

ادامه مطلب …

فرز انگشتى

فرز انگشتى چيست و چه كاربردهايى دارد؟{جلسه پانزدهم}

انواع مته

آشنايي با انواع مته و كاربرد هر كدام-بخش دوم{جلسه چهاردهم}

ادامه مطلب …

مته و انواع آن

آشنایی با مته و روش های کاربرد آن {جلسه سیزدهم}

ادامه مطلب …