مدارهای سریال و موازی
معرفی انواع باتری ها و مزایا و معایب هر کدام
موتور ربات
آموزش پکیج ها در پایتون
انواع مته
كوليس