رو ش های مختلف import کردن مازول ها در python
, , ,

import کردن ماژول ها در پایتون و روش های آن

/
در ادامه سلسله جلسات آموزش پایتون قصد داریم این بار بحث impor…
گرفتن ورودی از کاربر در پایتون
, ,

گرفتن ورودی از کاربر در پایتون و کار با توابع آماری

/
در ادامه مجموعه جلسات آموزشی پایتون ، این بار قصد داریم دو بحث مه…
بررسی خطاهای پایتون - python errors
, ,

خطاهای پایتون - { بررسی برخی از متداول ترین خطاها در python }

/
در ادامه مجموعه جلسات آموزشی پایتون ، قصد داریم این بار به بررسی …
آموزش نصب pip در ویندوز برای نصب ماژول ها در پایتون
,

نصب pip در ویندوز و دستورات مرتبط با آن - { جلسه سیزدهم دوره آموزشی پایتون }

/
در این جلسه قصد داریم یاد بگیریم که چگونه میتوانیم ماژول ه…
متغیرهای local و global
,

متغیرهای local و global در ptyhon - { جلسه دوازدهم دوره پایتون }

/
در ادامه سلسله جلسات آموزش پایتون قصد داریم این جلسه به مبحثی…
, ,

متغیرها در پایتون - {جلسه پنجم از دوره آموزشی python}

/
در جلسه پنجم از آموزش پایتون قصد داریم تا با متغیرها در پا…
, ,

کامنت گذاری در پایتون و آشنایی با عملگرهای ریاضی

/
در این جلسه قصد داریم با روش های کامنت گذاری در پایتون آش…
آموزش دستور print در پایتون
, ,

دستور print در پایتون و نحوه استفاده از عملگرهای مختلف در آن

/
در جلسه امروز از آموزش پایتون قصد داریم یکی از مباحث مهم و ک…
, ,

آموزش numpy - بخش چهارم { آرایه ها و اندیس گذاری در numpy }

/
در جلسه چهارم از آموزش Numpy قصد داریم کار با آرایه های سه بعدی …
, ,

رسم انواع نمودارها با matplotlib- بخش دوم

/
در جلسه دوم از آموزش کتابخانه matplotlib قصد داریم در مورد Scatt…
بررسی دستورات Linux در Raspberry pi
, ,

بررسی دستورات Linux در Raspberry pi - { بخش اول }

/
یکی از مشکلاتی که شاید یک فرد هنگام کار با رزبری پای با آن به م…
آموزش matplotlib
, ,

آموزش رسم نمودار به کمک matplotlib - بخش اول

/
در این جلسه و چند جلسه آینده قصد داریم به معرفی و کار با …