جلسه 3 کارگاه مکانیک- آشنایی و نحوه کار با اره مویی

جلسه سوم:

آشنایی و نحوه کار با اره مویی

جلسه 7 کارگاه مکانیک- آشنایی با دریل و نحوه کار با آن

جلسه هفتم:

دریل و نحوه کار با آن

جلسه 2 کارگاه مکانیک- شناخت گیره و نحوه کار با آن

جلسه دوم:

شناخت گیره و نحوه کار با آن

جلسه 6 کارگاه مکانیک- سنباده زنی

جلسه ششم:

سنباده زنی

جلسه دهم:

انبردست ها و کار با آنها

جلسه یک:

آشنایی و نحوه کار با اره آهن بر

جلسه 5 کارگاه مکانیک- آشنایی و نحوه کار با کولیس

جلسه پنجم:

آشنایی با کولیس 

آموزش کار با آچار فرانسه

جلسه نهم:

کار با آچار فرانسه

جلسه صفر:

مقدمه و معرفی دوره

جلسه 4 کارگاه مکانیک- آموزش کار با میکرومتر

جلسه چهارم:

شناخت میکرومتر

آشنایی با انواع آچار

جلسه هشتم:

آشنایی با انواع آچار